Visuaalne identiteet ehk CVI

Aitame luua brändile, tootesarjale või teenusele meeldejääva visuaalse imago, mis toetab igas puutepunktis pakutava kuvandit.CVI on kõige märgatavam osa terviklikust brändingustrateegiast.

Visuaalne identiteet aitab hallata ja luua mainet

Hollandis, Twente ülikoolis 2005. aastal läbi viidud uuringus leiti, et CVI-d tasub võtta kasuliku töövahendina, mida saab rakendada iga organisatsiooni maine haldamiseks.

Uuringud on näidanud, et inimesed eelistavad nähtavat infot. Üle 65% inimestest eelistavad omandada infot visuaalselt, ning üle 2000 pildi suudetakse meeles pidada vähemalt 90% täpsusega, mis ületab suutlikkust mäletada kuuldud sõnu. Seetõttu on oluline mõelda ühtse visuaali peale igas puutepunktis.

Ärisektorile ja avalikule sektorile

Visuaalse identiteedi kujundamine ja loomine on samavõrd oluline ka avalikus sektoris. Linnadel, erinevatel ametkondadel, haiglatel ja haridusasutustel on välja kujunenud oma kindel bränd.

Värske visuaalne kuvand on silmaga märgatav võimalus tuua esile uut kurssi või kinnistada juba välja kujunenud imagot uue sõnumiga.

See on rohkemat kui visiitkaart

CVI on organisatsiooni identiteet igal nähtaval tasandil. Olete ehk märganud, et kuulsamatel kaubamärkidel on kujundus justkui oma äratuntavas keeles ja seda läbivalt igas kanalis, logost toote pakendini? Coca-Cola. Apple. Nike. Vaid hetkeks logo märgates ei teki kahtlustki, millega on tegu.

Stiiliraamat on CVI alus

Ettevõtte stiiliraamat paneb paika raamistiku, kuidas ja mil viisil sobib brändi esitleda bänneritel ja erinevatel trükistel koos soovituslike näidislahendustega. Reeglina on stiiliraamatus ja CVI-s suunised ühtse kujunduse tagamiseks igas kanalis.

  • Logo kasutamine. Kuidas paigutada logo ühtse visuaali saamiseks. Kus kasutada ja millega kombineerida. Samuti suunised, mida logoga teha ei tohi.
  • Missugused fondid on kasutusel erinevates tekstides ning milliseid võib omavahel kombineerida.
  • Elementide värvitoonid. Sobivad ja ebasobivad kombinatsioonid.
  • Põhivärvid. Mis on läbivad toonid igas kanalis ja igal materjalil.
  • Aktsentvärvid. Missugused värvitoonid täiendavad põhivärve.
  • Ettevõttes kasutatavate blankettide kujundus. Samuti logo ja muude kujunduselementide kasutamine nendel.
  • Reklaammaterjalide kujundus ja elementide paigutus nendel. Reklaambännerid internetis ja trükimeedias.

Stiiliraamatu koos juhiste, soovituste ja näidetega koostame alati koostöös teiega ja vastavalt ettevõtte tegelikele vajadustele – siin ei ole kohta stamplahendustel.

Stiiliraamat kui raha säästev spikker

Stiiliraamatu kasutamine teeb disainerite töö tunduvalt lihtsamaks ja kiiremaks, andes neile ette suunised soovitud tulemuste saavutamiseks. Mõnel juhul võivad näidetena ette antud suunised vähendada kujundajate töömahtu kordades. Sama kehtib ka halduskoormuse kohta – miks edastada idee kümne meilina ja tekitada elav arutelu, kui võib saata CVI?

Rätseplahendused vastavalt soovile

Eeltoodud lahendustele võib lisanduda mitmeid juhiseid imago esitlemiseks sõltuvalt brändistrateegiast.Näiteks kujunduslahendused identiteedi loomisel võivad jätkuda erakliente kodudes teenindava ettevõtte puhul ettevõttes kasutatava ühtse tööriietuse või sõidukite meeldejääva reklaamkujundusega.Müügipunktide olemasolul on tõenäoliselt nähtava identiteedi osaks müügipunktide kujundus ja point-of-sales reklaamlahendused.Tootesarja brändile CVI loomisel võib olla teemaks ka tootepakenditele ühtse ja meeldejääva kujunduse loomine, mis aitab toodetel eristuda kümnetest samal riiulil olevatest konkurentidest.

Küsige visuaalse identiteedi loomise ja brändimise terviklahendusi

Tiigervisioon saab aidata logo, stiiliraamatu ja tervikliku visuaalse identiteedi loomisega. Lisaks neile ka brändimise ja terviklike kampaaniatega. Kirjuta meile!