Telereklaamide tootmine

Aitame sul jõuda esmasest ideest valmis reklaamiklipini, hallates professionaalselt kogu tööprotsessi.

Reklaamid loovad emotsioone pildi ja heliga

Teles näidatavad reklaamid püüavad vaatajate tähelepanu nii pildi kui ka heliga. Liikuv värviline pilt kaasab vaataja pilgu ja mõtte. Paljudes kodudes mängib teler ajuti taustaks. Sellisel juhul teenib soovitud eesmärki meeldejääva sõnumiga helitaust, mille abil märkavad reklaamisõnumit ka telerist õigel hetkel eemalolijad.

Telereklaamide tootmise hind sõltub ennekõike lahendusest

Oleme kohanud eelarvamust, et telesse reklaamklipi tootmine maksab kindlasti ülimalt palju. Tõsi ta on, et kvaliteetse telereklaami tootmine ei ole odav, ent lihtsama klipi teostus sisetingimustes ja osatäitjateta, näiteks toote reklaam, võib olla massistseeni sisaldava reklaamiga võrreldes päris soodne.

Teostus algab ideest

Kõik saab alguse soovist ja ideest, millele järgneb nende baasil reklaami kontseptsiooni loomine. Sellele järgnevad võteteks aja ja koha valimine, (vajadusel koha broneerimine ja filmimiseks lubade hankimine) casting ja filmimine. Viimaste tegevustena ootavad oma järge montaaž ja helindamine ning klipp saabki valmis esitlemiseks.

Tabav võttekoht on pool võitu

Klipi sõnumit toetav võttekoht edastab vaatajale idee arusaadavas kontekstis. Kindlasti tasub arvestada, et kardinaalselt erinevad võtted väli- ja sisetingimustes. Välitingimustes tuleb arvestada nii ilma, kellaaja kui ka aastaajaga.Sisetingimustes saab soovitud olukorrad enamasti lavastada lihtsamalt ja väiksema ajakuluga.

Casting mõjutab klipi valmimise aega ja hinda oluliselt

Casting ehk osatäitjate leidmine ja valimine on ajamahukas protsess. Kui lähteülesanne eeldab mõnel põhjusel tuntud näitleja kaasamist, mõjutab tema töögraafik reklaami salvestamise aega ning soovitud honorar projekti hinda. Kui osatäitjaks sobib ka sihtrühma kõnetav „tavaline“ inimene, on reklaamivõtteid mõnevõrra lihtsam planeerida.

Heli loob emotsiooni

Lihtsama süžeega klipi puhul võib olla inimese näitamisest olulisem emotsiooni loomine, näidates toodet või keskkonda. Siis piisab näitleja asemel klipile peale loetud häälest (VO).

Spetsialistide kaasamine toob head tulemused

Tehniliselt heal tasemel tulemuse saamiseks on on väga oluline roll vajaliku kompetentsi kaasamisel. See tähendab, et klipi valmimise juures on olulised lavastaja, heli, valgus, kaamera, rekvisiidid, grimm/meik, stilistika jms. 

Võtetele järgneb montaaž ja helindamine

Peale võtteid on järg klipi kokkulõikamise ja helindamise käes. Mitmete võtete jooksul salvestatud “mustast” materjalist saab reklaamklipp lõplikul kujul kokku monteeritud.

Animeeritud ja videopanga klipid

Vahel on tarvis sihtrühmani viia teave näiteks lühikese ajaperioodi jooksul kestvatest konkreetsetele toodetele või teenustele mõeldud soodustustest. Sellise klipi loomiseks võib piisata paarist kvaliteetsest tootefotost, vähesest animeerimisest ja helindamisest ning tootepakkumise klipp ongi olemas.

Vahel on tarvis teha minimaalse eelarvega oma sõnumit kandev reklaam. Kui teema on levinud, tulevad appi videopangad.

Korduv näitamine toob edu

Telereklaame märgatakse nende igapäevasel kordumisel. Parima tulemuse toob reklaamide näitamine ajal, kui teleri ees on soovitud sihtgrupp.

Heal tasemel klipp loob lisavõimalusi

Telesse toodetud reklaamklipid, mis on tehniliselt heal tasemel, sobivad teles näitamisega samaaegselt või ka hiljem internetikanalites (sotsiaalmeedias ja YouTube’is) kasutamiseks. Meeldejääva helitaustaga klipist saab hiljem eraldada heli ja kasutada seda ka raadioreklaamina või osana ettevõtet tutvustavast podcast’ist. Väga tabavate visuaalidega reklaamist saab aga hiljem eraldada paarisekundilised liikuvad pildid, mis aitavad sotsiaalmeedias kui eraldiseisvas reklaamikanalis jõuda rohkemate inimesteni.Nii loob üks telereklaam lisandväärtust mitmete võimaluste kaudu.

Küsige telereklaami või kampaania terviklahendust

Tiigervisioon saab sind aidata mitte ainult telereklaamiga, vaid suuremate kampaaniate korral ka kõige muu vajalikuga – raadio- ja trükireklaamist digimeediani. Tule kohvile ja räägime visioonist ning selle teostamisest.