Sisuloome ja copywriter’i töö

Lisaks kujundustöödele, raadio- tele- ja välireklaamidele ning erinevatele loovlahendustele tegeleme igapäevaselt kampaaniatesse vajaliku sisu loomisega. Sisuloome on enamasti eesmärgipäraste tekstide kirjutamine erinevate kanalite tarbeks, ent siia alla käivad ka visuaalid, raadio- ja telesisu reklaamide näol ja palju muud. Koostame mõjusate sõnumitega tekstid või muu lahenduse vastavalt projekti, ettevõtte või kampaania eesmärkidele. Saame sind aidata turunduseesmärke teenivate sõnumite väljatöötamise ja sõnumitest lähtuva sisuloomega igas võimalikus vormis ja reklaamikanalis.

Kõik algab planeerimisest

Ka sisuloome osas on edukate projektide võti täpne lähteülesanne. Me ei oota, et sul kliendina on sisu plaan viimse detailini paberil.Küll aga võiks enne meie esmast kohtumist läbi mõelda soovitud lõppeesmärgi(d).

Võta ühendust ja arutame, mõtleme kaasa, mida ja kuidas tasub edasi teha soovitud lõpptulemuse nimel.

Reklaami- ja imagokampaaniate terviklik sisuloome

Kui tekst ja sõnum on juba olemas, siis kuidas see erinevatesse kanalitesse adapteerida?

Iga reklaamikampaania vajab tekste kasutamiseks erinevatel viisidel. Sõnumi efektiivseks edastamiseks tuleb arvestada ka kanalipõhisusega. Näiteks võivad erineda tekstid tekstireklaamidel mõne portaali infotulbas oluliselt sellest, mida copywriter esialgu ette nägi – põhjuseks piiratud pinna suurus, sellisel pinnal reklaamimise parimad tavad ja teksti maht. Eesmärgiks ju ikkagi koostatud turundussõnum õiges kanalis kõige tulemuslikumal viisil õigele sihtgrupile edastada. Mõne suurema jaekaubandusettevõtte reklaamikampaaniasse kuuluvad tõenäoliselt ka kliendilehed, POS (point of sale) materjalide ning tele- ja raadioreklaamide müügipakkumistele sisu loomine. Arvestame ka nende loomisel just vastava kanali mahtude ja võimalustega.

Tiigervisioon on aidanud sisuturunduse kirjutamisega erinevaid väiksemaid kliente, kelle sooviks on paari-kolme artikliga endast maailmale jälg maha jätta, ning ka suuremaid kliente, kel on vaja mitmete kuude jooksul valdkonnaspetsiifilistel teemadel rohkem kui kümme sisuartiklit kuus avaldada.

Sisuturundus pakub väärtust veebi- ja trükireklaamis

“Keegi ei loe reklaame. Inimesed loevad, mis neile huvi pakub ja vahel on selleks reklaam.”

Howard Gossage, reklaamiinnovaator ja copywriter.

Ühe viimaste aastate trendina on reklaamimine meediaväljaannetes ja veebis liikumas lugejale kasulike artiklite ja muus vormis sisu avaldamise suunas, kuhu on näpuotsaga lisatud ka reklaami. Kvaliteetne sisuturundus keskendub ennekõike klientide vajadustele ja pakub kasulikku infot, äratades nii usaldust olemasolevate ja potentsiaalsete klientide hulgas.

Otsingumootoritele optimeerimisest

Veebis kasutatavad tekstid on olulised kahele sihtgrupile – lugejatele ja otsingumootoritele.

Lugejaid kõnetab teksti sisu ja sõnum, otsingumootorid soovivad näha teksti vormindamist vastavalt SEO ehk otsingumootoritele optimeerimise tavadele. Muide, SEO parimad tavad tagavad ka hea kasutuskogemuse optimeeritud lehekülgi nii arvutis kui mobiilis tekste lugedes.

Otsingumootoritele vormindatud ja toimetatud tekstiga veebilehekülgi premeeritakse parema kohaga otsingus, mis omakorda toob lehele rohkem tasuta külastajaid otsingust.

Kui detailsed peaksid olema sisutekstid?

Soovitatava sisuloome detailsus sõltub avaldamise kohast ja sihtgrupist.Enamasti, aga mitte alati, luuakse sisutekste alles valdkonda avastavatele klientidele. Pikaajalise kogemusega oma ala spetsialistidele võib olla väljakutseks asetada end valdkonda avastava kliendi asemele, kes ootab tekstist ehk teistsuguseid vastuseid, kui juba valdkonnas kogenud inimene. Selliste tekstide koostamisel on vaja vähemal määral sisendit. Tõenäoliselt oskame ise end valdkonnas alustaja rolli mõelda, lisame reklaamiagentuuri aastatepikkused kogemused ja peatselt saavad valmis oma eesmärke teenivad tekstid.

Teadlikumad kliendid on valdkonnas pakutavate teenustega juba kursis. Neid kõnetavad eksperttekstid, mis avavad teema sügavuti. Sellised tekstid toovad esile nüansse, millele valdkonnaga alles tutvuv inimene enamasti veel tähelepanu ei pööra.Eksperttekste aitame koostada kas kliendi ulatusliku sisendi alusel või kaasates kirjutamiseks selles valdkonnas kogemusega spetsialiste oma partnerite hulgast.

Kümneartiklilist kampaaniat planeerides tasub neist enamik pühendada valdkonnas uuele kliendile väärtuse pakkumisele – sissejuhatavad tekstid viitavad veebilehele, kus asuvad eksperttekstid. Iga sisukampaania on rätseplahendus sõltuvalt reklaamitavast ja eesmärkidest.

Sisu teksti, pildi, video ja heliklippidena Tiigervisioonilt

Saame aidata sisuloomega üksikute artiklite näol või suuremate kampaaniate korral kõige vajalikuga – tele-, raadio-, trükireklaami ja digimeediaga.