Digitaalne suhtekorraldus – mis SEE on?

Digitaalset suhtekorraldust (digitaalne PR) võib üldiselt defineerida kui erinevate online platvormide sihipärast ja koordineeritud kasutamist sinu toote või teenuse tuntuse ja maine kasvatamiseks. Eestis on kanalitena enamasti kasutuses koduleht, LinkedIn, Facebook, teemaga haakuvad blogid, erinevate väljunditega suunamudijad ja koostööaltid portaalid.

Kontekst ja eripärad

Digitaalse PR’i suurimaks plussiks on konkreetne mõõdetavus. Kaasatus, fännid, kommentaarid, märksõnad ja nende positsioonide muutused, levi, vaatajanumbrid jt parameetrid annavad alati ammendavad vastused ja tagasiside, kas tehtud töö on olnud efektiivne.

Kui klassikaline PR-agentuur omab “enda taskus*, vastavalt teemale, alati mõnda ajakirjanikku või arvamusliidrit/kommentaatorit, siis digitaalses suhtekorralduses on sõnumi levitamine õigete oskuste puhul ise lihtsam. Lihtsam tähendab seda, et sõltutakse vähem kellestki kolmandast. Nii kodulehe, LinkedIni, Facebooki, blogi kui muude kanalite puhul on sul võimalus oma sõnumit ise luua ja suunata täpselt endale sobivalt. Loomulikult tuleb arvestada, et ka tagasiside on kohene ja sarnaselt klassikalise PR’ile musta valgeks ja halba teenust või toodet heaks “rääkida” ei saa.

Eelised vs klassikaline PR

+Tulemuste mõõtmine reaalajas ja korrektsiooni võimalus
+ Võimalik kiirelt suurendada tuntust
+ Lihtsam sihtrühmi kaasata ja siduda
+ Suurem tugi müügile

Aitame klientidel kaardistada nende “digitaalse jalajälje” ning leiame efektiivseimad moodused (digitaalse) arvamuse kujundamiseks olgu siis eesmärgiks näiteks mõne üksiku toote omaduste tutvustamine ja seeläbi müügi tõstmine või mastaapsem konkreetset äri toetav maineprojekt.

Kuidas me seda teeme?

Sarnanedes paljuski olemuselt klassikalisele kommunikatsioonijuhtimisele, lisandub digitaalse PR`i puhul vajadus tunda kanalite eripärasid ja võimalusi. Ainult nii saab oma sõnumit efektiivselt sihtrühmale edastada ja tulemusi saada.

Tulemusliku töö eelduseks on soovitav teha esmalt kaks analüüsi:

1. Ettevõtte või organisatsiooniga seotud relevantsete märksõnade analüüs

2. Kodulehe SEO analüüs

Märksõnaanalüüs võimaldab mõista kuidas üldse inimesed toote või teenuseni jõuavad ning milliste otsisõnade –ja/või väljenditega ollakse veebist leitav. See teadmine annab sisendi sõnumite formuleerimiseks ja selgeks esitamiseks. Lihtsustatult: kui meie poolt kodulehel kirjapandu ei vasta sellele, mida inimesed sarnaseid tooteid või teenuseid otsides otsimootori aknasse kirjutavad, muutub koduleht kasutuks iluasjaks. Kliendid libisevad lihtsalt mööda ja sind unustatakse.

Kodulehe SEO analüüs omakorda selgitab ühe osana välja lehekülje “söödavuse” otsimootorite jaoks ja annab reeglina terve nimekirja tegevusi, mille elluviimine on eelduseks leitavuse parandamisel.

Järgneb analüüsi tulemuste interpreteerimine.

Selle tulemusena valmib hetkeolukorrast lähtuvalt kommunikatsiooni- ja sisuplaani koostamine. Nii teame, millist sisu ja millal on tarvis kõikidesse meie poolt kaasatud kanalitesse toota.

Sisu tootmiseks kasutame eelkõige professionaalsete endiste ja praeguste ajakirjanike abi. Vastavalt sisuplaanile ja eesmärkidele suudame korraga toota päris arvestatavat mahtu ja kajastada ka väga erinevaid teemasid. Lisaks sisu kvaliteedile panevad meie disainerid ja videograaf mängu enda oskused nii, et hea ja huvitav sisu kanali võimalusi arvestades ka kena ja atraktiivne välja näeks.

Kokkuvõtteks

Erinevad kanalid ja nende võimalused kombineerituna kvaliteetse sisu ja oskusega kommunikatsiooni sihipäraselt juhtida tekitavad infovälja, mis meie sihtrühma soovitult mõjutavad. Kindlasti ei saabu tulemused üle öö ja nende saavutamiseks peab olema järjepidev ning distsiplineeritud kuid ilma “digitaalse jalajälje” teadliku juhtimiseta võivad ettevõtte/organisatsiooni eesmärgid olla raskemini saavutatavad.

Eelkirjeldatu on vaid põgus ülevaade tegevustest ja protsessidest, mida saame Sinu jaoks, digitaalse PR’i osas teha. Kui soovid vastavat valdkonda arendada või on mõne konkreetse tegevuse osas küsimusi, võta julgelt ühendust!