Tartu bussikaart

KLIENT: Tartu linn

Tartu linn võttis kasutusele uue piletisüsteemilahenduse ühistranspordis – viipekaardi. Tol hetkel tundus see uudse ja natuke „ajast ees“ lahendusena. Murekohaks oli uue süsteemi kasutuslihtsuse kommunikeerimine just vanemaealisele sihtrühmale ja võimalike hirmude maandamine viisil, mis jõuaks samal ajal kõigi ühistranspordi kasutajateni.

Soovitud lõpptulemuse saamiseks pildis ja tekstis korraldasime fotolavastused ning koostasime selgelt mõistetavad sõnumid. Tekstide ja fotolavastuste läbiv mõte oli kasutuslihtsus. Viipekaardi kasutamine on lihtne kui lapsemäng!